Căutare
Meniul

Condiții comerciale

pentru vânzarea produselor prin intermediul magazinului on-line www.artalo.ro
Valabil din la data de: 01.01.2023

Antreprenori/societăți comerciale: Artalo design s.r.o.
cu sediul în Lískovec 393, Frýdek-Místek, 73801, Republica Cehă
Nr. Reg. Com. 10888560
Înregistratăîn Registrul Comerțului: Număr dosar: C 85967/Tribunalul KSOS Ostrava
Adresa poșta electronică: info@artalo.ro

(Denumit în continuare „Vânzător“)

1.    DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

1.1.   Acești termeni și condiții (denumite în continuare „termeni și condiții”) ale vânzătorului guvernează drepturile și obligațiile reciproce în conformitate cu prevederile art. 1751 alin. 1 din Legea nr. 89/2012 Codul civil, astfel cum a fost modificată ulterior (denumit în continuare „Codul civil”). ale părților contractante care decurg în legătură cu sau în baza unui contract de cumpărare (denumit în continuare „contractul de cumpărare”) încheiat între vânzător și o altă persoană fizică (denumită în continuare „contractul de cumpărare”, „cumpărător”) prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul on-line este operat de vânzător pe site-ul web situat la adresa de internet www.artalo.ro (denumit în continuare „site-ul”), prin interfața site-ului web (denumită în continuare „interfața web magazin”).

1.2.    Termenii și condițiile nu se aplică cazurilor în care persoana care intenționează să cumpere bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează atunci când comandă mărfuri în cadrul activității sale sau în exercitarea profesiei independente.

1.3.     Prevederi care abat de la condițiile comerciale de colaborare pot fi convenite în contractul de cumpărare. Dispozițiile care abat din contractul de cumpărare au prioritate față de prevederile termenilor și condițiilor.

1.4.     Prevederile termenilor și condițiilor fac parte integrantă din contractul de cumpărare. Contractul de cumpărare și condițiile comerciale sunt întocmite în limba română. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba română.

1.5.     Formularea termenilor și condițiilor poate fi modificată sau completată de către vânzător. Această prevedere nu afectează drepturile și obligațiile care decurg în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.

 

2.    CONT UTILIZATOR

2.1.     Pe baza înregistrării cumpărătorului efectuată pe site, cumparatorul poate accesa interfața sa de utilizator. Din interfața sa de utilizator, cumpărătorul poate comanda bunuri (denumit în continuare „cont de utilizator”). Dacă interfața web a magazinului online o permite, cumpărătorul poate comanda și mărfuri fără înregistrare direct din interfața web a magazinului.

2.2.     La înregistrarea pe site și la comandarea bunurilor, cumpărătorul este obligat să precizeze toate datele corect și veridic. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele specificate în contul de utilizator la orice modificare. Datele furnizate de cumpărător în contul de utilizator și la comandarea mărfurilor sunt considerate corecte de către vânzător.

2.3.     Accesul la contul de utilizator este securizat prin nume de utilizator și parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare accesării contului său de utilizator.

2.4.     Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului de utilizator de către terți.

2.5.     Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales dacă cumpărătorul nu își folosește contul de utilizator mai mult de 90 de zile, sau dacă cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul contractului de cumpărare (inclusiv termenii și condițiile).

2.6.     Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil non-stop, în special în ceeace privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului, sau întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului terților.

3.     ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE - CUMPĂRARE

3.1.     Orice prezentare a mărfurilor plasate în interfața web a magazinului on-line are caracter informativ și vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de vânzare - cumpărare cu privire la aceste bunuri. Prevederile art. 1732 alin.2 din Codul civil nu se aplică.

3.2.     Interfața web a magazinului conține informații despre mărfuri, inclusiv prețurile bunurilor individuale și costul returnării bunurilor, în cazul în care aceste bunuri nu pot, prin natura lor, fi returnate prin poștă obișnuită. Prețurile mărfurilor sunt afișate inclusiv taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile mărfurilor rămân valabile atâta timp cât sunt afișate în interfața web a magazinului. Această prevedere nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții convenite individual.

3.3.     Interfața web a magazinului conține și informații despre costurile asociate cu ambalarea și livrarea mărfurilor. Informațiile privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea mărfurilor enumerate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazurile în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul României.În cazul în care vânzătorul oferă transport gratuit,cumpărătorul trebuie să plătească prețul minim total de achiziție al mărfurilor expediate în suma specificată în interfața web a magazinului pentru dreptul la transport gratuit. În cazul în care cumpărătorul se retrage parțial din contractul de cumpărare si prețul de achizitie al bunurilor pentru care cumpărătorul s-a retras din contract nu atinge suma minimă necesară pentru transpotul gratuit al bunurilor conform prevederilor anterioare,dreptul cumpărătorului la transport gratuit expiră si cumpărtorul este obligat sa plătească transportul mărfii către vânzător.

3.4.     Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă în interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informații despre:

3.5.     bunurile comandate (bunurile comandate sunt „introduse” de către cumpărător în coșul de cumpărături electronic al interfeței web a magazinului,

3.6.    modalitatea de plată a prețului de achiziție al mărfurilor, informații despre modalitatea necesară de livrare a mărfurilor comandate și

3.7.     informații privind costurile asociate cu livrarea mărfurilor (denumite în continuare „comanda”).

3.8.     Înainte de a trimite comanda către vânzător, cumpărătorul are posibilitatea să verifice și să modifice datele pe care cumpărătorul le-a introdus în comandă, chiar și în ceea ce privește capacitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile de introducere a datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului făcând clic pe butonul „Trimite comanda”. Datele enumerate în comanda sunt considerate corecte de către vânzător. Imediat după primirea comenzii, vânzătorul va confirma această primire cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului specificată în contul de utilizator sau în comandă (denumită în continuare „adresa de e-mail a Cumpărătorului”).

3.9.   Vânzătorul are întotdeauna dreptul, în funcție de natura comenzii (cantitatea de mărfuri, prețul de achiziție, costurile estimative de transport) să solicite cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau telefonic).

3.10.    Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător decurge din livrarea acceptării comenzii (acceptare), care este transmisă de către vânzător cumpărătorului prin e-mail, la adresa de e-mail a cumpărătorului.

3.11.     Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță la încheierea contractului de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător în utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile convorbirilor telefonice) vor fi suportate de către cumpărător însuși, iar aceste costuri nu diferă de Rata de bază.

4.     PREȚUL PRODUSELOR ȘI TERMENI DE PLATĂ

4.1.     Prețul mărfurilor și orice costuri asociate cu livrarea mărfurilor conform contractului de cumpărare, cumpărătorul poate plăti vânzătorului în modurile oferite de vânzător pe interfața web a magazinului.

4.2.     Odată cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului și costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel, prețul de achiziție include și costurile asociate cu livrarea mărfurilor.

4.3.     Vânzătorul nu solicită de la cumpărător un avans sau o altă plată similară. Acest lucru nu afectează prevederile Articolului 4.6 din Termeni și Condiții privind obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al bunurilor.

4.4.     În cazul plății în numerar sau în cazul plății la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea mărfii. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție se plătește în termen de 5 zile de la încheierea contractului de cumpărare.

4.5.     În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat sa plătească prețul de achizitie al mărfii impreună cu simbolul de plată variabilă. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de cumpărare este îndeplinită atunci când suma relevantă este creditată în contul vânzătorului.

4.6.     Vânzătorul are dreptul, în special în cazul în care cumpărătorul nu oferă o confirmare suplimentară a comenzii (articolul 3.6), să ceară plata integrală a prețului de achiziție înainte de a trimite bunurile către cumpărător. Prevederile secțiunii 2119 (1) din Codul civil nu se aplică.

4.7.     Orice reduceri la prețul bunurilor oferite de vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate între ele.

4.8.     Dacă acest lucru este obișnuit în relațiile de afaceri sau dacă este prevăzut astfel de reglementările legale general obligatorii, vânzătorul va emite cumpărătorului un document fiscal - o factură - cu privire la plățile efectuate în baza contractului de cumpărare. Documentul fiscal - factura va fi emis de vănzator cumpărătorului după plata prețului mărfii și va fi transmis în format electronic la adresa electronică a cumpărătorului.

4.9.     Potrivit Actului de înregistrare a vânzărilor, vânzătorul este obligat să elibereze o chitanță cumpărătorului. Totodată, acesta este obligat să înregistreze online veniturile primite la administratorul fiscal în cazul unei defecțiuni tehnice în cel mult 48 de ore.

5.     RETRAGERE DIN CONTRACTUL DE CUMPĂRARE

5.1.    Dacă nu este un caz menționat la articolul 5.4 din Termeni și condiții sau un alt caz în care nu este posibilă retragerea din contractul de cumpărare, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în conformitate cu art. 1829 paragraful 1 din Cod civil, în termen de patrusprezece (14) zile de la primirea mărfurilor, iar dacă obiectul contractului de cumpărare îl constituie mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor părți, acest termen curge de la data primirii ultimei livrări de bunuri. . Retragerea din contractul de cumpărare trebuie transmisă vânzătorului în termenul specificat în teza anterioară. Pentru a se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate folosi modelul de formular pus la dispoziție de vânzător, care este atașat termenilor și condițiilor. Retragerea din contractul de cumpărare poate fi transmisă de către cumpărător la adresa sediului comercial al vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului specificată în antetul acestor condiții.

5.2.    În cazul retragerii din contractul de cumpărare în conformitate cu articolul 5.1 din Termeni și condiții, contractul de cumpărare este anulat de la început. Cumpărătorul va trimite sau preda bunurile inapoi vânzătorului fără intârzieri nejustificate in cel mult paisprezece (14) zile de la retragerea din contract,cu excepția cazului în care vânzătorul s-a oferit să ridice el insuși bunurile.Termenul conform tezei anterioare se păstrează dacă cumpărătorul trimite bunurile inainte de expirarea acesteia. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul suportă costurile asociate returnării bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate din cauza naturii lor prin poștă obișnuită. 

5.3.   În cazul retragerii din contractul de cumpărare în temeiul articolului 5.1 din Termeni și condiții, vânzătorul va returna fondurile primite de la cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contractul de cumpărare de către cumpărător, în același mod ca și cum vânzătorul a primit de la cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna prestația furnizată de cumpărător la returnarea bunurilor către cumpărător sau în alt mod, dacă cumpărătorul este de acord și cumpărătorul nu suportă costuri suplimentare. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să returneze bunurile sau să dovedească că a trimis bunurile vânzătorului,oricare dintre acestea survine mai întai.

5.4.     Cumpărătorul ia la cunoştinţă că, potrivit prevederilor art. 1837 din Codul civil, nu este posibilă retragerea din contractul de cumpărare pentru furnizarea de bunuri care au fost modificate conform dorinţelor cumpărătorului sau pentru acesta, din contractul de cumpărare pentru livrarea de bunuri perisabile și de mărfuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare, din contractul de cumpărare pentru furnizarea de bunuri în ambalaje sigilate pe care consumatorul le-a scos din ambalaj și nu poate fi returnate din motive de igienă, precum și de la cumpărare contract de furnizare de înregistrări audio sau video sau de ambalare a programelor de calculator. Toate produsele din oferta noastra, cu exceptia raftului din sticla, sunt realizate si modificate conform dorintelor clientului, astfel incat dreptul de returnare in termen de 14 zile nu se aplica acestora si nu pot fi returnate.

5.5.     Vânzătorul are dreptul de a compensa în mod unilateral cererea de despăgubire pentru daune produse mărfurilor cu cererea cumpărătorului de rambursare a prețului de achiziție.

5.6.     În cazurile în care cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în conformitate cu prevederile art. 1829 paragraful 1 din Codul civil, vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare în orice moment, până la preluarea bunurilor. de către cumpărător. Într-un astfel de caz, vânzătorul va returna prețul de cumpărare cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, fără numerar în contul specificat de cumpărător.

5.7.     În cazul în care un cadou este oferit cumpărătorului împreună cu bunurile, contractul de cadou între vânzător și cumpărător se încheie cu condiția că dacă cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de cadou pentru un astfel de cadou își pierde efectul, iar cumpărătorul. este obligat să returneze cadoul primit.

6.     TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA MĂRFURILOR

6.1.     In cazul in care modul de transport este contractat pe baza unei cereri speciale a cumparatorului, cumparatorul suporta riscul si orice costuri suplimentare asociate acestui mod de transport.

6.2.     În cazul în care vânzătorul este obligat prin contractul de cumpărare să livreze bunurile în locul specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare.

6.3.     În cazul în care din diferite motive din partea cumpărătorului este necesară livrarea repetă a bunurilor sau în alt mod decât cel menționat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate livrării repetate a bunurilor, respectiv costurile asociate cu o altă metodă de livrare.

6.4.     La primirea mărfii de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului mărfii și în cazul oricăror defecte să anunțe imediat transportatorul. În cazul constatării unei încălcări a ambalajului care indică intrarea neautorizată în timpul transportului, cumpărătorul nu trebuie să preia coletul de la transportator. Acest lucru nu afectează drepturile cumpărătorului de răspundere pentru defectele bunurilor și alte drepturi ale cumpărătorului care decurg din reglementările legale general obligatorii.

6.5.     Alte drepturi și obligații ale părților în transportul mărfurilor pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de vânzător.

7.     DREPTURILE DIN SATISFACERE DEFECTUOASĂ 

7.1.     Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile care decurg din executarea defectuoasă sunt reglementate de reglementările legale relevante în general obligatorii (în special prevederile secțiunilor 1914 până la 1925, secțiunilor 2099 până la 2117 și secțiunilor 2161 până la 2174 din Codul civil și Legea nr. 634/1992 Codul civil, privind protecția consumatorului, cu modificările ulterioare).

7.2.     Vânzătorul este responsabil față de cumpărător că bunurile sunt lipsite de defecte la primire. În special, vânzătorul este responsabil față de cumpărător că, în momentul în care cumpărătorul a preluat bunurile:

7.2.1.    bunurile au caracteristicile convenite de părți și în absența unui acord, au caracteristicile descrise sau așteptate de cumpărător sau producător, având în vedere natura mărfurilor și publicitatea făcută de acestea,

7.2.2.    bunurile sunt adecvate scopului declarat de vânzător pentru utilizarea lor sau pentru care sunt utilizate în mod obișnuit bunuri de acest fel,

7.2.3.    mărfurile corespund în calitate sau design eșantionului sau modelului convenit, dacă calitatea sau designul a fost determinată conform eșantionului sau modelului convenit,

7.2.4    mărfurile sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și

7.2.5.    mărfurile respectă cerințele reglementărilor legale,

7.3.     Dacă defectul devine evident în termen de șase luni de la primire, bunurile sunt considerate ca fiind defecte la momentul primirii.

7.4.     Vânzătorul are obligații din satisfacerea comenzii defectuoasă cel puțin în măsura în care persistă obligațiile din cauzasatisfacerii defectuoase din cauza producătorului. Cumpărătorul are dreptul de a-și exercita dreptul la un defect care apare în bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primire. În cazul în care mărfurile vândute, ambalajul acestora, instrucțiunile care însoțesc mărfurile sau publicitatea în conformitate cu alte legislații indică perioada în care mărfurile pot fi utilizate, se aplică prevederile garanției calității. Ca garanție a calității, vânzătorul se obligă ca bunurile să fie apte pentru o utilizare normală pentru o anumită perioadă de timp sau să își păstreze proprietățile obișnuite. În cazul în care cumpărătorul a contestat în mod întemeiat vânzătorul pentru defectul bunului, termenul de exercitare a drepturilor din executarea defectuoasă sau termenul de garanție nu curge pentru perioada în care cumpărătorul nu poate folosi bunurile defecte.

7.5.     Prevederile articolului 7.4 din Termeni și Condiții nu se vor aplica mărfurilor vândute la un preț mai mic pentru un defect pentru care s-a convenit un preț mai mic, uzurii bunurilor cauzate de utilizarea normală a acestora, bunurilor uzate pentru un defect corespunzător gradului de utilizare sau uzură a cumpărătorului sau dacă rezultă din natura mărfii. Dreptul de executare cu defect nu aparține cumpărătorului, dacă cumpărătorul a știut înainte de preluarea mărfii că marfa este defectă, sau dacă cumpărătorul a cauzat el însuși defectul.

7.6.     Drepturile din răspunderea pentru defecțiuni ale mărfurilor se aplică vânzătorului. Cu toate acestea, în cazul în care confirmarea emisă de vânzător cu privire la sfera drepturilor de răspundere pentru defecțiuni (în sensul prevederilor art. 2166 din Codul civil) menționează o altă persoană pentru reparare care este mai aproape de locul vânzătorului sau al cumpărătorului , cumpărătorul își va exercita dreptul de reparare care este destinat să efectueze reparația. Cu excepția cazurilor în care o altă persoană este desemnată să efectueze reparația conform tezei anterioare, vânzătorul este obligat să accepte reclamația în orice unitate în care reclamația este posibilă cu privire la gama de produse sau servicii furnizate, sau în cazul vânzătorului. sediul social sau locul de activitate. Vânzătorul este obligat să emită o confirmare scrisă către cumpărător despre momentul în care cumpărătorul și-a exercitat dreptul, care este conținutul reclamației și ce metodă de tratare solicită cumpărătorul și confirmarea ulterioară a datei și metodei de tratare a reclamației, inclusiv confirmarea de reparație și durată, sau plângere justificare scrisă. Această obligație se aplică și altor persoane desemnate de vânzător pentru a efectua reparația.

7.7.     Cumpărătorul poate exercita în mod specific drepturile de răspundere pentru defectele mărfurilor, în special personal la adresa unității specificate în antetul acestor termeni și condiții sau prin e-mail la adresa specificată în titlul acestor termeni și conditii.

7.8.     Cumpărătorul va informa vânzătorul ce soluționare a ales, la notificarea defectului, sau fără întârzieri nejustificate după notificarea defectului. Cumpărătorul nu poate modifica alegerea făcută fără acordul vânzătorului, dacă cumpărătorul a solicitat o corectare a defectului, care se dovedește a fi ireparabilă.

7.9.     În cazul în care bunurile nu au proprietățile specificate la articolul 7.2 din Termeni și condiții, cumpărătorul poate solicita livrarea de bunuri noi fără defecte, dacă aceasta nu este disproporționată din cauza naturii defectului, dar dacă defectul privește doar o parte din mărfuri, cumpărătorul poate solicita doar înlocuirea dacă este posibil, dar dacă nu este posibil, se poate retrage din contract. Totuși, dacă aceasta este disproporționată din cauza naturii defectului, mai ales dacă defectul poate fi înlăturat fără întârzieri nejustificate, cumpărătorul are dreptul la înlăturarea gratuită a defectului. Cumpărătorul are dreptul să livreze mărfuri noi sau să înlocuiască piese chiar și în cazul unui defect remediabil, dacă nu poate folosi bunurile în mod corespunzător din cauza reapariției defecțiunii după reparație sau din cauza unui număr mai mare de defecte. In acest caz, cumpărătorul are și dreptul de a se retrage din contract. În cazul în care cumpărătorul nu se retrage din contract sau nu își exercită dreptul de a livra bunuri noi fără defecte, de a înlocui piesele acestuia sau de a repara bunurile, acesta poate solicita o reducere rezonabilă. Cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă chiar dacă vânzătorul nu poate livra mărfuri noi fără defecte, nu poate înlocui piesa sau repara bunurile, precum și dacă vânzătorul nu face o remediere într-un termen rezonabil sau dacă aranjarea unei remedii ar cauza dificultăți semnificative pentru cumpărător.

7.10.     Oricine are dreptul în temeiul art. 1923 din Codul civil are dreptul la rambursarea costurilor suportate în mod rapid în exercitarea acestui drept. Însă, dacă dreptul la despăgubire nu se exercită în termen de o lună de la expirarea termenului în care urmează a fi invocat viciul, instanța nu va acorda dreptul dacă vânzătorul obiectează că dreptul la despăgubire nu a fost exercitat la timp.

7.11.     Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate prin procedura de reclamație a vânzătorului.

8.     ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

8.1.     Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor plătind prețul integral de cumpărare al bunurilor.

8.2.     În raport cu cumpărătorul, vânzătorul nu este obligat de niciun cod de conduită în sensul prevederilor art. 1826 alin. e) din Codul civil.

8.3.     Tratarea reclamațiilor consumatorilor este asigurată de către vânzător prin intermediul adresei electronice specificate în antetul acestor termeni și condiții. Vânzătorul va trimite informații despre soluționarea reclamației cumpărătorului pe adresa de e-mail a cumpărătorului. Alte reguli pentru tratarea reclamațiilor nu sunt stabilite de vânzător.

8.4.     Autoritatea Cehă de Inspecție a Comerțului, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, NI: 000 20 869, adresa de internet: https://adr.coi.cz/cs, este responsabilă pentru soluționarea judiciară a litigiilor de consum care decurg din contractul de cumpărare. Platforma online de soluționare a litigiilor de la http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru a soluționa litigiile dintre vânzător și cumpărător în temeiul contractului de cumpărare.

8.5.     Centrul European al Consumatorilor Republica Cehă, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa de internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz este un punct de contact în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentul European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul de soluționare online a litigiilor de consumator).

8.6.     Cumpărătorul poate depune plângere la o autoritate de supraveghere sau de stat. Vânzătorul are dreptul de a vinde mărfuri pe baza unei licențe comerciale. Inspecția licențelor comerciale se efectuează de către biroul de licențe comerciale relevant din competența sa. Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal supraveghează domeniul protecției datelor cu caracter personal. Autoritatea cehă de control al comerțului, într-o măsură limitată, supraveghează respectarea Legii nr. 634/1992 Codului Civil, privind protecția consumatorului, astfel cum a fost modificată.

8.7.     Cumpărătorul își asumă prin prezenta riscul unei schimbări a circumstanțelor în sensul art. 1765 paragraful 2 din Codul civil.

9.     PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

9.1.     Obligația sa de a furniza informații cumpărătorului în sensul articolului 13 din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la libera circulație a acestor date și de abrogare. Directiva 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumită în continuare „Regulamentul GDPR”) referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul îndeplinirii contractului de cumpărare, în scopul negocierii contractului de cumpărare și în scopul îndeplinirii obligaţiilor de drept public ale vânzătorului.

10.     TRIMITERE DE MESAJE COMERCIALE ȘI STOCARE DE COOKIE

10.1.     În conformitate cu prevederile Secțiunii 7, paragraful 2 din Legea nr. 480/2004 Coll., privind anumite servicii societății informaționale și privind modificările la anumite acte (Legea privind anumite servicii societății informaționale), cu modificările ulterioare, Cumpărătorul este de acord să trimită comunicări comerciale de către Vânzător la o adresă electronică sau la numărul de telefon al cumpărătorului. Vânzătorul își îndeplinește obligația de informare față de cumpărător în sensul articolului 13 din Regulamentul GDPR referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul trimiterii de comunicări comerciale prin intermediul unui document special.

10.2.    Vânzătorul își îndeplinește obligațiile legale legate de posibila stocare a cookies-urilor pe dispozitivul cumpărătorului prin intermediul unui document special. 

 Cumpărătorul este de acord cu stocarea așa-numitelor cookie-uri pe computerul său. Dacă este posibil să se efectueze o achiziție pe site și să îndeplinească obligațiile vânzătorului conform contractului de cumpărare fără a stoca așa-numitele cookie-uri pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul poate revoca oricând consimțământul conform propoziției anterioare.

11.    LIVRARE

11.1.     Poate fi livrat cumpărătorului pe adresa de e-mail a cumpărătorului.

12.     DISPOZIȚII FINALE

12.1.    Dacă relația stabilită prin contractul de cumpărare conține un element internațional (extern), atunci părțile convin că relația este guvernată de legea cehă. Alegerea legii în temeiul tezei anterioare nu îl privează pe consumatorul care este consumator de protecția oferită de dispozițiile legii de la care nu poate fi derogată prin contract și care altfel s-ar aplica în absența unei alegeri a legii în temeiul articolului 6. (1) din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I).

12.2.     Dacă vreo prevedere a Termenilor și Condițiilor este sau devine invalidă sau ineficientă, prevederea nevalidă va fi înlocuită cu o prevedere al cărei sens este cât mai apropiat de prevederea nevalidă. Invaliditatea sau ineficacitatea unei prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi.

12.3.     Contractul de cumpărare, inclusiv condițiile de afaceri, este arhivat de vânzător în formă electronică și nu este accesibil.

12.4.   Anexa la termeni si condiții constă intr-un model de formular de retragere din contractul de cumpărare. 

12.5.  Datele de contact ale vânzătorului sunt date în antetul acestor termeni și condiții.

Sus